Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

Bài Kinh Ái Sanh

Nữ Giới Và Sự Phục Hồi Tỳ Khưu Ni Theravāda

Biên soạn
Tỳ Khưu Chánh Minh

Chương II: Phật giáo với Nữ giới

Những ưu điểm của Nữ nhân

Trong Trung Bộ Kinh II, bài kinh Ái Sanh (Piyajātikasuttaṃ) (số 87)1M.ii, 106. Bà được gọi là Vāsabhā.

Bà Vāsabhā là ái nữ của Thích tử Mahānāma với một nữ tỳ có tên là Nāgamuṇdā2Tiền Thân Katthahāri số 7, J.i, 133.

Vua Pasenadi muốn cưới một công chúa thuộc bộ tộc Thích Ca, bộ tộc Thích Ca rất ngã mạn, tuy là nước chư hầu của xứ Kosala, nhưng không vì thế muốn huyết thống Thích Ca ô nhiễm; nên không chọn nàng công chúa có nguồn gốc là giai cấp Khattiya bộ tộc Thích Ca. Họ chọn nàng Vāsabhakkhattiyā.

Nàng Vāsabhā sinh cho vua Pasenadi một người con trai là Thái tử Viḍūḍabha và Thái tử Viḍūḍabha (Lưu ly) biết được tộc họ mẹ mình là con một nữ tỳ, ông căm hận bộ tộc Thích Ca, nuôi ý chí trả hận sau này. Và việc này dẫn đến sự kiện bộ tộc Thích Ca bị tiêu diệt.

Theo Bổn sự Kaṭṭhahāri (Nàng lượm củi) (số 7):

Khi vua Pasenadi biết mình bị lừa gạt, ông vô cùng phẫn nộ, liền truất phế địa vị hoàng hậu của nàng Vāsabhā cùng địa vị Thái tử của Viḍūḍabha, cả hai bị giam trong nội cung.

Đức Thế Tôn biết được việc này, vào buổi sáng Ngài cùng năm trăm vị Tỳ Khưu đi đến Hoàng cung ngồi vào nơi được soạn sẵn. Đức Thế Tôn hỏi vua Pasenadi rằng:

– Thưa Đại vương, nàng Vāsabhakkhattiyā ở đâu?

Vua Pasenadi thuật lại câu chuyện, Đức Thế Tôn hỏi:

– Thưa Đại vương, nàng Vāsabhakkhattiyā là con của ai?

– Bạch Thế Tôn, là con của Mahānāma.

– Khi nàng đến, nàng là vợ của ai?

– Bạch Thế Tôn, là vợ của con.

– Thưa Đại vương, này là con vua, là vợ vua, sanh cho Đại vương đứa con trai. Vậy vì lý do gì không được làm chủ vương quốc thuộc sở hữu của người cha.

Thuở xưa, một vị vua có con trai từ một người con gái đi lượm củi, do việc gặp gỡ tình cờ. Người con trai ấy trở thành vị vua vương quốc Kāsi.

Và Đức Thế Tôn thuật lại bổn sự Kaṭṭhahāri; tiền thân Ngài là con nàng lượm củi ấy.

Điều này cho thấy: Đẳng cấp xã hội không quan trọng, quan trọng là sản phẩm được hình thành có ích lợi hay không mà thôi. Con một người mẹ thường nhân có thể trở nên một nhân tài kiệt xuất, con một người mẹ có đẳng cấp cao sang có thể là một kẻ hư đốn. Tất cả những điều ấy không bị ảnh hưởng do đẳng cấp thọ sanh là chủ yếu.

Và vua Pasenadi đã phục vị cho hoàng hậu Vāsabhā và Thái tử Viḍūḍabha.

Như vậy cho thấy Phật giáo có tầm nhìn đối với nữ giới rất rộng rãi, không có sự cực đoan và đã giải thoát cho nữ giới nhiều bất công.

  • 1
    M.ii, 106
  • 2
    Tiền Thân Katthahāri số 7, J.i, 133