Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

Sơ lược Lịch sử Tu nữ Thái Lan

Nữ Giới Và Sự Phục Hồi Tỳ Khưu Ni Theravāda

Biên soạn
Tỳ Khưu Chánh Minh

Tu Nữ Thuộc Các Nước Phật giáo Nam Truyền

Các nhà quan sát Châu Âu cho biết: Vào thế kỷ 17 đã nhìn thấy những phụ nữ mặc áo choàng trắng, đầu cạo trọc, sống trong khuôn viên của những ngôi chùa Phật giáo của xứ Thái Lan, đó là một cuộc sống như một Mae-chee.

liệu trước thời điểm này không có đề cập đến các Mae-chee ở Thái Lan. Chữ Mae-chee xuất phát từ chữ Pabbajita của Pāli nghĩa là “bậc xuất gia”. Có khả năng một số hồ sơ của Mae- chee bị thiêu huỷ trong sự xâm lấn của vương quốc Ayutthaya vào Thái Lan ở thế kỷ thứ 18.

Có thể cuộc chiến tranh này đã loại bỏ các Mae-chee ra ngoài xã hội Thái Lan, do đó cũng loại bỏ sự ghi chép lịch sử của các Mae-chee.

Năm 1969, cuộc họp đầu tiên của các Mae-chee Thái Lan toàn quốc được tổ chức bởi vị Tăng thống tối cao của Vương quốc Thái Lan. Cũng trong năm đó, Nữ hoàng Thái Lan đã thành lập Tổ chức Mae-chee Thái Lan, dần dần Tổ chức này được lan rộng, rải rác khắp Thái Lan.

Chùa Phra Dhammakaya là ngôi chùa Phật giáo ở Thái Lan được thành lập vào năm 1970 bởi Mae-chee Chandra Khonnokyoong. Năm 1977 được giao lại cho Giáo hội Tăng và Chính phủ Thái Lan, ngày nay trở thành ngôi chùa nổi tiếng thế giới, có đủ chỗ cho hơn 1000 vị sư sinh hoạt.

Trong tập “Nguồn gốc Tu nữ Nam Tông”, cô Dhīracittā Therī cho biết: Wat Channasongkran ở Băng Cốc (Bangkok) là Ni viện đầu tiên của Tu nữ Thái Lan.

Khi ấy Tu nữ Thái Lan được gọi với danh từ Pāli là Sīlacārinī nghĩa là “bậc có giới hạnh”. Về sau theo quy định chung của giáo hội trong việc chứng nhận xuất gia Tu nữ là Mae-chee.

Ngoài sự thọ trì tám giới, các Tu nữ Trái Lan còn được giáo dục giữ gìn 75 ưng học pháp (Sekhiyadhamma) cùng những quy chế khác được giáo hội quy định cho Tu nữ.

Mỗi tháng vào ngày 15 và ngày 30, các Tu nữ phải đọc tụng những quy chế của Tu nữ.

Y phục của Tu nữ Thái là màu trắng. Đời sống tu học của Tu nữ Thái Lan đặt dưới sự quản lý của Giáo hội, được tương đương với chư Tăng. Nghĩa là chư Tăng được tổ chức các trường học tập giáo lý như thế nào thì giới Tu nữ cũng được tham gia học tập như vậy.

Số lượng Tu nữ Thái Lan hiện nay có khoảng 30.000 vị Tu nữ.

Tuy giáo hội Tăng đoàn Thái Lan không chấp nhận Tỳ Khưu Ni nhưng hệ thống Tỳ Khưu Ni dưới sự hướng dẫn của Ni sư Dhammanandā (người Thái Lan – Không phải cô Nguyên Hương), người thọ giới Tỳ Khưu Ni vào năm 2003, là người dẫn dắt, ủng hộ và giúp đỡ trực tiếp công việc thọ giới cho 100 vị Tỳ Khưu Ni, 200 Sadi Ni và rất nhiều Mae-chee (Tu nữ).

Các vị Tăng Trưởng Lão ở miền Nam Thái Lan đã ủng hộ Ni sư Dhammanandā trong việc tái lập hệ thống Tỳ Khưu Ni và hệ thống Tỳ Khưu Ni ở miền Nam Thái Lan có khuynh hướng phát triển mạnh.