Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

Sự Nhẫn Nại

Để tôi nói bạn vài điều này. Đối với đa số các bạn, Abhidhamma (Vi Diệu Pháp) là một môn học mới. Hãy kiên nhẫn học. Khi bạn không hiểu điều gì, xin đừng vội bỏ cuộc. Hãy nhẫn nại. Tôi luôn nói rằng học Abhidhamma (Vi Diệu Pháp) như một trò chơi xếp hình. Cho tới lúc bạn đặt mảnh ghép cuối cùng, bức tranh vẫn chưa hoàn thiện. Đôi khi bạn có thể muốn biết điều gì đó. Hãy tạm thời để nó sang một bên. Bạn sẽ hiểu sau. Xin hãy kiên nhẫn.