Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

Đừng Ngại Tiếng Pāḷi

Cũng mong các bạn đừng sợ các thuật ngữ Pāḷī. Chúng ta không thể hoàn toàn tránh sử dụng các thuật ngữ Pāḷī. Chúng ta luôn sử dụng các thuật ngữ Pāḷī bởi vì đôi khi dịch sang tiếng Anh không đủ độ chính xác. Để tránh hiểu lầm, tôi sẽ sử dụng cả tiếng Pāḷī và tiếng Anh. Vì thế đừng sợ các thuật ngữ Pāḷī. Khi bạn nhớ một số từ, bạn sẽ thấy rằng Pāḷī không quá khó. Vì vậy biết một số thuật ngữ Pāḷī là điều tất yếu và không thể tránh khỏi. Khi bạn học cái gì mới, bạn phải biết một số thuật ngữ chuyên ngành. Chẳng hạn nếu bạn học Zen, bạn phải biết một số tiếng Nhật. Tương tự như vậy, bạn phải học một số thuật ngữ Pāḷī. Do đó xin đừng sợ các thuật ngữ Pāḷī. Trong quyển CMA (Comprehensive Manual of Abhidhamma) có trình bày văn tự Pāḷī của quyển Abhidhammatthasaṅgaha. Bạn có thể thử đọc các văn tự Pāḷī đó.