Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

Vấn đề giết hại chúng sanh để nghiên cứu Khoa Học

Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống

Mahāsi Sayādaw

Dịch Việt: Dhanapālaka

Những nghiên cứu đã được các nhà khoa học thực hiện vì sự tiến bộ kỹ thuật và mang lại lợi ích cho nhân loại. Đồng thời, những phát minh của họ giúp chứng minh được tính hiệu quả của nền y học hiện đại. Để đạt được những tiến bộ này, họ phải mổ xẻ, giết hại các loài động vật, như: khỉ, thọ, chim và các loài sanh vật khác. Những tiến bộ đạt được trong phẫu thuật trong y học là một điều tuyệt vời và mang lại lợi ích vô cùng lớn cho nhân loại. Khi làm việc lợi ích cho cả nhân loại, các nhà khoa học không tránh khỏi việc phạm phải tội sát sanh. Như vậy, thì vấn đề thiện hay bất thiện, cái nào quan trọng hơn đối với họ?

​Không có bằng chứng rõ ràng nào cho thấy việc giết hại động vật vì lợi ích cho các thế hệ mai sau có lợi ích như thế nào? Theo bản chất của tiến trình tâm, tại thời điểm giết hại động vật, tiến trình tâm chỉ phụ thuộc vào hành động của sát sanh. Không thể có hai tâm khác nhau cùng lúc xảy ra trên một đối tượng. Ý định của nhà nghiên cứu là giết hại một chúng sanh để tiến hành nghiên cứu. Như vậy, tiến trình tâm bất thiện mạnh hơn tiến trình tâm thiện. Vì vậy, ở đây, quả bất thiện sẽ lớn hơn quả thiện.

​Nếu một người có lòng trắc ẩn, thì việc đó nên thực hiện hay không thì đó là điều quá rõ ràng. Làm sao có một người muốn mình bị giết vì lợi ích của người khác? Không ai đồng ý tham gia vào một nghiên cứu y học như vậy. Do đó, không thể phủ nhận rằng bất thiện nghiệp mạnh hơn thiện nghiệp trong những nghiên cứu liên quan tới việc sát hại như vậy.

Nếu một người có lòng trắc ẩn, thì việc đó nên được thực hiện hay không là điều khá rõ ràng. Làm thế nào một con người muốn bị giết vì lợi ích của người khác? Không ai đồng ý tham gia vào nghiên cứu y học như vậy. Do đó, không thể phủ nhận rằng bất thiện nghiệp mạnh hơn thiện nghiệp trong nghiên cứu liên quan đến việc sát hại động vật như vậy.

Trích từ “Những vấn đề của cuộc sống” của Thiền sư Mahāsi Sayādaw

Bản dịch của U Maung Maung Theinn

Trang chủ » Thiền Minh Sát » Thiền Sư Mahāsī (U Sobhana) » Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống » Vấn đề giết hại chúng sanh để nghiên cứu Khoa Học